PPN_Zasada_2

2. Powietrze bez dymu

Wdychanie dymu tytoniowego może powodować wiele chorób, w tym również raka. W przypadku palaczy dodatkowe oddychanie zadymionym powietrzem w domu lub w pracy, jeszcze bardziej zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu i innych chorób. Według badań ponad 14 mln Polaków jest narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego w domu, a ponad 4 miliony w miejscu pracy (pomimo zakazu palenia). Dlatego tak ważne jest stworzenie środowiska wolnego od skutków palenia papierosów.

Co to jest bierne palenie?

Bierne palenie to wdychanie dymu ulatniającego się z tlącego się papierosa lub innych produktów tytoniowych, także dymu wydychanego przez palących.

Jaki wpływ ma bierne palenie na zdrowie?

Dym tytoniowy zawiera związki rakotwórcze.Wdychany podczas palenia papierosa, ale również z powietrza zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób. Bierne palenie jest przyczyną przedwczesnych zgonów oraz raka płuca, choroby wieńcowej serca, chorób układu oddechowego. Nasila także przebieg chorób już istniejących, na przykład astmy. Kontynuowanie palenia w czasie ciąży może prowadzić do poronienia, przedwczesnego porodu, powoduje mniejszą wagę urodzeniową dziecka, a tym samych jego gorszy rozwój. Palenie papierosów w obecności dzieci naraża je na częste problemy ze zdrowiem – infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, astmę, infekcje ucha środkowego, zespół nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt.

Jakie są zalety domu wolnego od dymu?

  • Mniejsze narażenie na szkodliwe związki.
  • Ochrona osób szczególnie narażonych na szkodliwość dymu – dzieci, osób chorych na choroby serca i astmę.
  • Zmniejszenie ryzyka rozpoczęcia palenia przez nieletnich. Dzieci, których rodzice palą w ich obecności częściej same palą papierosy w przyszłości.
  • Palacze, którzy wprowadzili regułę domu wolnego od dymu wypalają dziennie mniej papierosów.
  • W takim miejscu łatwiej zaprzestać palenia.

Co to znaczy dom wolny od dymu tytoniowego?

W domu wolnym od dymu nikt w żadnych okolicznościach nie może palić, także w oknie, na balkonie lub przed drzwiami wyjściowymi. Taka zasada lepiej chroni dzieci i młodzież przed skutkami wdychania dymu niż reguła częściowego zakazu palenia w mieszkaniu.Dodatkowo należałoby wprowadzać zwyczaj niepalenia w samochodzie. W niektórych krajach Europy taki zakaz już obowiązuje.

Czy w Polsce istnieje prawo ograniczające palenie w miejscach publicznych?

W listopadzie 2010 r., w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wprowadzono zakaz palenia w wielu miejscach publicznych, także w zakładach pracy. Prawo określające, gdzie nie wolno palić sprawia, że ten nałóg stopniowo staje się mniej akceptowany, motywuje palaczy do rzucenia palenia, zwiększa szansę na skuteczne zerwanie z paleniem zmniejszając ryzyko zachorowań wśród pracowników.


Back to Top ↑