PPN_Zasada_8

8. Chroń się przed działaniem substancji rakotwórczych w pracy

 

Niektóre z substancji chemicznych, z którymi stykamy się w pracy mogą powodować nowotwory. Do rządów państw należy ochrona ich obywateli przed szkodliwymi substancjami poprzez stanowienie przepisów regulujących stosowanie szkodliwych chemikaliów, a także kontrola czy są one przestrzegane. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy chroni przed toksycznymi substancjami.

Jakie nowotwory powodują szkodliwe substancje?

Istnieją dowody, że substancje chemiczne obecne w środowisku mogą powodować raka płuca, pęcherza moczowego, raka skóry, białaczki i chłoniaki. Te substancje znajdują się w zanieczyszczonym powietrzu (na przykład azbest i benzen, spaliny z silników Diesla), zanieczyszczonej wodzie i żywności (arsen).

Inne czynniki obecne w środowisku powodujące nowotwory to dym tytoniowy (bierne palenie), radon oraz promieniowanie ultrafioletowe pochodzące ze słońca. Niekiedy może występować jednocześnie narażenie na kilka różnych substancji rakotwórczych. Typowe kombinacje to radon i arsen czy chrom i nikiel. Ryzyko zachorowania na nowotwór rośnie, jeśli osoba narażona na kontakt z substancjami rakotwórczymi pali papierosy. Na przykład ryzyko raka płuc u osób palących i mających kontakt z azbestem jest znacząco większe.

Czy kontrola rakotwórczych substancji jest skuteczna?

Dzięki regulacjom dotyczącym szkodliwych związków chemicznych ich ilość w środowisku znacznie się zmniejszyła, na przykład obniżył się poziom toksycznych dioksyn. Stosowanie substancji rakotwórczych zostało zakazane, dobrym przykładem jest azbest, którego nie wolno stosować w budownictwie, ani samodzielnie go usuwać .

Czy istnieje „bezpieczna dawka” substancji powodujących raka?

Nie ma tzw. bezpiecznej dawki. Zaleca się stuprocentowe unikanie narażenia na te związki chemiczne. Jednak dla wielu substancji nie jest to możliwe, zwłaszcza tych obecnych w środowisku naturalnym, na przykład nie można całkowicie oczyścić powietrza.

Czy życie blisko terenów przemysłowych jest niebezpieczne?

W okolicy terenów przemysłowych zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi może czasami wzrastać, nawet ponad obowiązujące normy.Duże zanieczyszczenie powietrza występuje w rejonach o intensywnym ruchu drogowym. Poziom zanieczyszczeń podają stacje sanitarno-epidemiologiczne, można także śledzić doniesienia mediów, które informują, jeśli woda, powietrze lub żywność zostaną dodatkowo skażone.

Czy można wprowadzić profilaktykę raka i promocję zdrowego stylu życia w pracy?

Warunki w pracy wpływają na samopoczucie i zdrowie pracowników, a w konsekwencji także ich bliskich. Dlatego należy tworzyć infrastrukturę wspierającą zdrowy styl życia,  promować rzucanie palenia, zwiększenie aktywności fizycznej, zmianę diety.

Jak chronić siebie i swoją rodzinę?

Wystarczy przestrzegać przepisów ustanowionych przez państwo,by chronić się przed większością substancji rakotwórczych w środowisku. Ta ochrona będzie skuteczniejsza, jeśli dodatkowo będziemy:

  1. Stosować zasadę, że dom jest miejscem wolnym od dymu tytoniowego (zawiera ponad 40 substancji rakotwórczych).
  2. Przestrzegać instrukcji stosowania środków chemicznych w domu.
  3. Stosować środki chemiczne w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
  4. Dobrze wentylować pomieszczenia, by zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza, stosować energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego, w sadzie i ogrodzie unikać palenia substancji organicznych, na przykład drewna. Ograniczać przejazdy samochodem na rzecz roweru i komunikacji publicznej.
  5. Odpowiednio usuwać środki chemii gospodarczej (pestycydy, farby) i leki, oraz redukować ilość odpadów, aby zapobiegać zanieczyszczeniom wody pitnej i gleby.

Back to Top ↑