Deaths from smoking

Zgony z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu

http://www.deathsfromsmoking.net

W niniejszej wyczerpującej prezentacji wyjaśniono rozwój epidemii używania tytoniu oraz przedstawiono kluczowe wyniki badania obejmującego lekarzy z Wielkiej Brytanii przeprowadzonego przez Profesorów Richarda Dolla i Richarda Peto

 

Zgony z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu w każdym z 40 krajów, Unia Europejska i inne grupy krajów

 

W niniejszej wyczerpującej prezentacji przedstawiono oszacowania dotyczące zgonów z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu w poszczególnych krajach. Dostępne są również pliki .pdf zawierające szczegółowe zestawieniaw postaci tabel i wykresów dotyczących każdego kraju i grup krajów zaczerpnięte z 2. wydania opracowania „Umieralność z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu w krajach rozwiniętych w latach 1950-2000.”

 

Oryginalna praca badawcza

 

Wydanie II, Peto R, Lopez A, Boreham J i Thun M. Czerwiec 2006

 

 

Dla 40 krajów i 5 grup krajów:

 

Dla 36 krajów i 5 grup krajów:

 

 

 

 

Peto R, Lopez A, Boreham J, Thun M, Health C. Lancet 1992
 

r

 

 

Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. BMJ 2004

Back to Top ↑