Global Adult Tobacco Survey

Informacja prasowa

                                                                                                                                                  9 września 2010

                  

 

Badanie GATS (globalnego sondażu dotyczącego używania tytoniu przez osoby dorosłe)obejmuje szesnaście krajów, w których żyje połowa światowej populacji palaczy. W Polsce projekt był koordynowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), w tym z Biurem WHO w Polsce. Realizacji badania podjęły się: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Pentor Research International. Projekt został zrealizowany w ramach Światowej Inicjatywy Bloomberga na rzecz Ograniczania Używania Tytoniu.

Celem sondażu było zgromadzenie danych na temat palenia tytoniu. Informacje zbierano na podstawie wystandaryzowanego kwestionariusza. Metodologia badania GATS jest taka sama we wszystkich szesnastu krajach, co zapewnia porównywalność wyników w skali międzynarodowej. Metodologia obejmuje standardowe procedury związane z doborem próby, zbieraniem danych i zarządzaniem nimi.

 

W Polsce w ramach badania przeprowadzono łącznie 7 840 wywiadów z osobami w wieku 15 i więcej lat. Badanie wykazało, że 27,0% (8,7 miliona) dorosłych Polaków codziennie pali tytoń. W grupie mężczyzn codziennie pali 33,5% (5,2 miliona) osób, zaś w przypadku kobiet wielkość ta kształtuje się na wysokości 21,0% (3,5 miliona). Z kolei 3,4% (1,1 miliona) osób pali okazjonalnie, w tym 3,3% (0,5 miliona) stanowi ogół mężczyzn, zaś 3,4% (0,6 miliona) to kobiety. Istotną wiadomością jest to, że ponad 50% ankietowanych palaczy zadeklarowało chęć rzucenia palenia.

 

W rezultacie projekt okazał się niezwykle wartościowym przedsięwzięciem, ponieważ dostarczył informacji na temat używania tytoniu, biernego palenia, rzucania palenia, aspektów ekonomicznych palenia tytoniu, stanu wiedzy dotyczącej palenia tytoniu oraz postrzegania spożywania tytoniu. Wyniki sondażu GATS wyraźnie wskazują, że palenie tytoniu wciąż jest największym zagrożeniem zdrowia Polaków i jednym z kluczowych czynników ryzyka przedwczesnej umieralności. Dlatego też tak ważne jest, by podjąć kolejne kroki, które pozwolą uchronić Polaków przed chorobami związanymi z paleniem tytoniu. Zebrane informacje posłużą w zwiększeniu skuteczności prowadzonej polityki zdrowotnej i dynamizowaniu działań na rzecz zmniejszenia epidemii palenia.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z sondażu:

 

Raport – wersja polska

Raport – wersja angielska

Fact Sheet – wersja polska

Fact Sheet – wersja angielska

 


Back to Top ↑