INNE ROZWAŻANE ASPEKTY

Członkowie komitetów zajmujących się poszczególnymi zagadnieniami analizowali także wiele innych kwestii z dziedziny epidemiologii i zwalczania nowotworów. Uznano, że obecny stan wiedzy nie pozwala na sformułowanie jednoznacznych wskazań umożliwiających znaczne zmniejszenie ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych. Oceniano m.in. przydatność chemoprewencji, terapii hormonalnej i badań przesiewowych w kierunku innych niż wcześniej omówione nowotworów złośliwych.

 • Chemoprewencja
  • Beta-karoten
  • Witaminy A, C i E
  • Selen
  • Błonnik
  • Wapń
  • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NSLPZ)
  • Tamoksyfen
 • Hormony egzogenne
  • Doustne środki antykoncepcyjne
  • Hormonalna terapia zastępcza

Badania przesiewowe w kierunku innych nowotworów złośliwych

Genetyka

Kierunki przyszłych działań 

Dodatkowe źródła

Piśmiennictwo (podziękowania)

Autorzy


Back to Top ↑