Aktualności

Opublikowano czwartek, 12-02-2015

IV edycja Europejskiego kodeksu walki z rakiem

W dniu 16 października 2014 roku na konferencji European Cancer Leagues w Bratysławie

zaprezentowano zalecenia czwartej edycji Europejskiego kodeksu walki z rakiem. Centrum Onkologii-

Instytut na prośbę International Agency for Research on Cancer (instytucji koordynującej prace nad

nową wersją Kodeksu) prowadzi współpracę nad oficjalnym tłumaczeniem zaleceń Kodeksu.

Obecnie zalecenia IV edycji Kodeksu dostępne są w języku angielskim. Oficjalne tłumaczenie

zaleceń w języku polskim autoryzowane przez Komisję Europejską będzie udostępnione do publicznej

wiadomości w 2015 roku.
Back to Top ↑