Aktualności

Opublikowano piątek, 05-12-2014

Kampania „papierosy pożerają Cię żywcem”

Papierosy zjadają Cię żywcem.  Palenie zżera organy i tkanki twojego ciała. Serce, płuca, usta, zęby i gardło. Nawet mózg. Rzuć palenie już dziś. Zadzwoń pod numer 801 108 108, aby uzyskać informację i pomoc.

Kampania medialna „Papierosy pożerają Cię żywcem” została po raz pierwszy przeprowadzona w Polsce w roku 2009. Na jej potrzeby zaadaptowano m.in. dwa spoty telewizyjne i radiowe, które uprzednio emitowano z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Jeden z nich dotyczył zdrowotnych następstw palenia tytoniu przez dorosłych, drugi ryzyka zdrowotnego związanego z biernym narażeniem na dym tytoniowy, przede wszystkim dzieci. Głównym celem kampanii była zmiana świadomości zdrowotnej i postaw społecznych wobec palenia tytoniu, a w szczególności umotywowanie osób palących do zaprzestania palenia tytoniu i niepalenia w obecności innych osób. W skali międzynarodowej koordynatorem kampanii była Światowa Fundacja Płuc, a w Polsce Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia. Poza telewizją kampanię przeprowadzono w radiu, prasie, Internecie i na plakatach. Trwała około miesiąca, między połową listopada a połową grudnia 2009 r.

Ocenę efektów kampanii oparto na porównaniu wyników dwóch badań ankietowych (pre- i post-testu) przeprowadzonych w dorosłej populacji kraju (ok. 1000-osobowe próby ludności powyżej 15 r.ż.), badań telemetrycznych oraz liczbie połączeń telefonicznych odebranych przez pracowników Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym podczas trwania kampanii. Większość palaczy przyznała, iż emitowane w ramach kampanii spoty telewizyjne zachęciły ich do rozważenia zmiany zachowania i uświadomiły szkodliwy wpływ palenia na ich własne zdrowie, a także na stan zdrowia ich najbliższych. 29% dorosłych Polaków (ok. 3 mln) podjęło próbę zaprzestania palenia bądź ograniczenia ilości wypalanych papierosów w czasie trwania kampanii, z czego 5% dorosłych Polaków zadeklarowało rzucenie palenia. Oznacza to, że w czasie kampanii  ok. 450 tys. palaczy przestało palić tytoń. Po kampanii znacznie wzrósł odsetek Polaków twierdzących, że palenie w obecności dzieci wywołuje u nich astmę oraz że jest przyczyną poważnych chorób. Do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym zgłosiło dwukrotnie więcej osób niż w poprzednich miesiącach i analogicznym okresie poprzedniego roku.

Skuteczność kampanii spowodowała, że postanowiono ją powtórzyć w 2014 r. w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (zadanie „Prewencja pierwotna nowotworów”). W tym roku kampania „Papierosy pożerają Cię żywcem” będzie krótsza niż w 2009 r. (odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia), ale za to prowadzona bardziej intensywnie i zaadresowana do celowo wybranej grupy Polaków – młodszych warstw dorosłej populacji Polski. Dlatego też zdecydowano się ją przeprowadzić w szerszym zakresie w Internecie (wybrane stacje telewizyjne, portale medialne i społecznościowe, itp.), w mniejszym stopniu zaś prowadzić w radiu i prasie. Podobnie, jak w 2009 r. na podstawie analizy wyników ogólnopolskich badań ankietowych i liczby osób dzwoniących do Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym zostaną ocenione efekty kampanii.
Back to Top ↑