KOBIETY I MĘŻCZYŹNI PO 50. R. ŻYCIA POWINNI ROBIĆ BADANIA PRZESIEWOWE W KIERUNKU RAKA JELITA GRUBEGO

Badania te powinny być prowadzone w ramach programów uwzględniających procedury kontroli jakości.

 

Na korzyści z wykonywania badań przesiewowych w kierunku raka okrężnicy i odbytnicy wskazują możliwość rozpoznawania zmian przedrakowych (polipów gruczolakowych) oraz dobre rokowanie chorych z rozpoznaniem ustalonym we wczesnych stopniach zaawansowania. Sprzyja temu również znaczący postęp technologii badań obrazowych i innych metod diagnostycznych, jaki się dokonał w ciągu ostatnich 25 lat. W latach 60. XX wieku po raz pierwszy zastosowano testy gwajakolowe na krew utajoną w kale; w połowie lat 70. wprowadzono sigmoidoskopię (wziernikowanie esicy i odbytnicy) z zastosowaniem giętkiego wziernika, która zastąpiła wykonane po raz pierwszy w 1870 roku badanie z zastosowaniem wziernika sztywnego; od 1970 roku stosowana jest kolonoskopia (wziernikowanie całego jelita grubego).

W 4 badaniach z randomizacją oceniano skuteczność badań przesiewowych z zastosowaniem wykonywanych co rok lub co 2 lata testów na krew utajoną w kale (faecal occult blood test – FOBT), dane dotyczące skuteczności sigmoidoskopii i kolonoskopii pochodzą jedynie z badań obserwacyjnych. Badania z randomizacją wskazują na przydatność stosowania FOBT. Zmniejszenie umieralności z powodu raka jelita grubego ocenione w metaanalizie wyniosło około 16% (95% CI: 9-22%), przy czym wśród uczestników badań przesiewowych uzyskano spadek rzędu 27% (95% CI: 10-43%). Zaleca się wykonywanie badań przesiewowych raz na 2 lata, choć opłacalność wykazano także w przypadku wykonywania tego badania raz w roku. 

Sigmoidoskopia z wykorzystaniem wziernika giętkiego jest alternatywną lub uzupełniającą metodą przesiewową; jej skuteczność wielokrotnie potwierdzono w badaniach obserwacyjnych. Kolonoskopia – bardziej czuła w porównaniu z badaniem kału na obecność krwi utajonej – cechuje się prawdopodobnie większą skutecznością. Zastosowanie sigmoidoskopii jest przedmiotem dużego badania z randomizacją; jego wyniki powinny być znane w 2005 lub 2006 roku.

Pomimo coraz większej liczby dowodów na skuteczność badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego, większość mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych nie poddało się takim badaniom. Utrzymywanie się takiego stanu rzeczy oznacza utratę możliwości zapobieżenia około 1/4 z 138 000 zgonów z powodu raka jelita grubego, jakie każdego roku odnotowuje się w krajach Unii Europejskiej. Walka z rakiem jelita grubego, najczęściej występującym nowotworem złośliwym w UE, warta jest szczególnego wysiłku. W Polsce od 2000 roku prowadzony jest program przesiewowy, w ramach którego raz na 10 lat wykonuje się kolonoskopię. Jest on realizowany w ponad 80 ośrodkach na terenie całego kraju i finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.
Opublikowano metody prowadzenia programu oraz jego wyniki. [20, 21, 22]


Back to Top ↑