KONFERENCJA 4 GRUDNIA 2006 R.

Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
Europejski Kodeks Walki z Chorobami Nowotworowymi

4 grudnia 2006

sala wykładowa Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. W. K. Roentgena 5, Warszawa

Zobacz materiały z konferencji

 

10.00-11.00 Rejestracja, wstępne rozmowy przy śniadaniu
11.00-11.20 Wprowadzenie – Jarosław Pinkas, Wiceminister Zdrowia, Przewodniczący powołanej do realizacji programu Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych i Andrzej Wojtyła, Główny Inspektor Sanitarny
11.20-11.40 Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych – prof. Jan Steffen
11.40-12.00 Jak wygrać walkę z rakiem; miejsce prewencji pierwotnej – prof. Witold Zatoński
12.00-12.20 Europejski Kodeks Walki z Rakiem: podstawa prewencji pierwotnej nowotworów złośliwych w Polsce – dr Joanna Didkowska
12:20-12:40 Badania populacyjne: stan wiedzy o nowotworach a zachowania; wyniki wstępne. – dr Jolanta Lissowska
12:40-13.00 Czynniki infekcyjne a prewencja pierwotna nowotworów złośliwych w Polsce – dr Magdalena Chechlińska
13:00-13:20 Pierwotna Profilaktyka raka szyjki macicy – prof. Sławomir Majewski
13:20-14:00 Przerwa na kawę, konferencja prasowa (Biblioteka)
14:00-14:20 Rola i miejsce programów promocji zdrowia, udział Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Programie Prewencji Pierwotnej w Polsce – Elżbieta Łata
14:20-14:40 Znaczenie żywienia, masy ciała i aktywności fizycznej w patogenezie i prewencji nowotworów – prof. Mirosław Jarosz
14:40-15:00 Czynniki rakotwórcze miejsca pracy i środowiska w Polsce – prof. Wojciech Hanke
15:00-15:20 Infolinia – Magdalena Cedzyńska, Marta Porębiak
15.20-15:40 Regionalne programy prewencji pierwotnej oraz Program Prewencji Pierwotnej w roku 2007 – Jolanta Jabłońska
15:40-16:00 Podsumowanie, dyskusja

 


Back to Top ↑