Materiały audiowizualne

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych
Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – 04.12.2006 prof. Jan Steffen, Pełnomocnik Dyr. ds. Badań Podstawowych, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Jak wygrać walkę z rakiem; miejsce prewencji pierwotnej
Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – 04.12.2006 prof. Witold Zatoński, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Europejski kodeks walki z rakiem
Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – 04.12.2006 Joanna Didkowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wiedza o nowotworach i profilaktyce
Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – 04.12.2006 dr Jolanta Lissowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Czynniki infekcyjne a prewencja pierwotna nowotworów złośliwych
Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – 04.12.2006 dr Magdalena Chechlińska
Rola i miejsce programów promocji zdrowia, udział Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Programie Prewencji Pierwotnej w Polsce
Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – 04.12.2006 Elżbieta Łata, Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Główny Inspektorat Sanitarny
Znaczenie żywienia, masy ciała i aktywności fizycznej w rozwoju i prewencji nowotworów
Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – 04.12.2006 Mirosław Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
Czynniki rakotwórcze miejsca pracy i środowiska
Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – 04.12.2006 prof. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy

Konferencja prasowa

Konferencja prasowa która odbyła się 4 grudnia 2006 r. w Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie podczas konferencji nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Europejski Kodeks Walki z Chorobami Nowotworowymi

 

Prowadzenie: prof. Witold Zatoński


Back to Top ↑ https://vizaua.com/visa/poland Jak ubiega . Slot gamess were thought to be shady or run by the mob.