NIEBEZPIECZEŃSTWA PALENIA ORAZ KORZYŚCI Z RZUCENIA NAŁOGU

Niniejsza prezentacja przedstawia dane z Wielkiej Brytanii oraz USA, gdzie zdrowotne konsekwencje palenia analizowano przez długi czas; wyniki tych analiz można odnieść do wielu innych krajów

 

Pobierz prezentację (PowerPoint)

Back to Top ↑