Palenie jest uleczalne

RAK PŁUCA ODBIERA ROCZNIE ŻYCIE 16 TYS. MĘŻCZYZN I PRAWIE 6 TYS. KOBIET.JEST NIEKWESTIONOWANYM ZABÓJCĄ NUMER JEDEN WŚRÓD NOWOTWORÓW. TYMCZASEM OKAZUJE SIĘ, ŻE ZAPRZESTANIE PALENIA TYTONIU TO JEDNA Z NAJPROSTSZYCH
METOD, ABY SKUTECZNIE OGRANICZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA TEN NOWOTWÓR.

Z okazji obchodzonego w listopadzie Światowego Dnia Rzucania Palenia razem z Magdaleną Cedzyńską, kierownikiem Poradni Pomocy Palącym przy Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, zachęcamy do rzucenia palenia.

„Moja mama pali od 40 lat! Próbuję namówić ją, by rzuciła palenie, ale bezskutecznie. Co zrobić? Ewa, 42 l.”

Magdalena Cedzyńska: Palenie ty- toniu to jedno z najbardziej uzależnia- jących zachowań. Czasem kobietom trudniej niż mężczyznom przychodzi
z nim skończyć. Niestety, w ostatnich latach znacząco wzrasta u kobiet liczba zachorowań na nowotwory związa- ne z paleniem tytoniu. Z powodu raka płuc (związanym prawie wyłącznie

Magdalena Cedzyńska: Palenie pa- pierosów przy osobach niepalących powoduje, że wdychają one wraz z dy- mem ok. 4 tys. substancji trujących,z paleniem tytoniu) umiera dziś więcej kobiet niż z powodu raka szyjki maci- cy. Palenie tytoniu jest więc zabójcze, ale tylko od nas zależy, czy będziemy szkodzić swojemu organizmowi, czy też damy mu szansę. Warto mieć świa- domość, że palenie tytoniu to uzależ- nienie psychologiczne, czyli palenie na ukojenie emocji, oraz biologiczne, czyli konieczność dostarczenia organizmo- wi narkotyku, jakim jest nikotyna. Dla- tego też, jeśli trudno jest podjąć samo- dzielnie próbę rzucenia palenia, warto skorzystać z pomocy specjalistów, np. z wiedzy i doświadczenia psycholo- gów i terapeutów. Może uda się mamę zachęcić, aby umówiła się z lekarzem, który – jeśli to będzie konieczne – zale- ci wspierającą terapię farmakologiczną. Najważniejsze jest, aby rzucić palenie, ponieważ każdy dzień bez papierosa rozpoczyna procesy odbudowy orga- nizmu i zmniejsza znacząco ryzyko za- chorowania na raka płuca.

„Niedawno urodziłam dziecko. Niestety mój mąż pali, zdarza mu się to również przy dziecku. Czy ma to jakiś wpływ na mojego synka? Iza, 26 l”.

Magdalena Cedzyńska: Palenie papierosów przy osobach niepalących powoduje, że wdychają one wraz z dy- mem ok. 4 tys. substancji trujących, w tym 40 rakotwórczych. W Polsce z powodu takiego biernego palenia umiera rocznie ok. 2 tys. osób, mimo że same nigdy nie paliły! Właśnie z tego powodu wprowadza się w wie- lu krajach zakaz palenia w miejscach publicznych. Palenie przy małych dzie- ciach jest szczególnie niew


Back to Top ↑