Rola i miejsce programów promocji zdrowia, udział Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Programie Prewencji Pierwotnej w Polsce

Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – 04.12.2006

Elżbieta Łata, Dyrektor Departamentu Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Główny Inspektorat Sanitarny


Back to Top ↑