RZUĆ PALENIE, RUSZ SIĘ PO ZDROWIE

Ostatnie badania wskazują, że ok. 30 proc. no- wotworów może wynikać z niewłaściwego stylu życia. Wskazówki na temat właściwych zachowań, prowadzących do ograniczenia ryzyka zachorowa- nia na nowotwory, znajdują się w Kodeksie Walki z Rakiem. Zalecenia te są również promowane w ramach Zadania Prewencja pierwotna nowo- tworów, realizowanego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Czy przy dzisiejszej wiedzy medycznej i epidemiolo- gicznej możemy kontro- lować zachorowania na

nowotwory?

Prof. dr hab. med. Witold Zatoński, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii w Warszawie: Istnieją setki rodzajów nowotwo- rów, dlatego niemożliwe jest znalezienie jednego antidotum dla nich wszystkich. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę najczęściej wystę- pujące nowotwory, tj. rak płuca, jelita grubego, piersi, szyjki macicy, prostaty i wielu innych, możemy określić zachowania – czynniki, które uruchamiają i wspierają procesy rakotwórcze, oraz takie, które pozwolą na redukcję ryzyka zachorowania na nowotwory.

Zapewne palenie papierosów jest głównym sprawcą wielu zachorowań?
Rzeczywiście w Polsce prawie 50 proc. zachorowań u mężczyzn i 15 proc. u kobiet na nowotwory, a szcze- gólnie: raka płuc, raka krtani, raka przełyku czy raka trzustki jest przyczynowo związanych z paleniem tyto- niu. Tak więc rezygnacja z palenia tytoniu jest kluczowa w walce z nowotworami.

Co jeszcze możemy zrobić?

Przede wszystkim potrzebna jest zmiana codziennych zachowań, a więc włączenie aktywności fizycznej i właściwa dieta. To oznacza regularne i intensywne ćwiczenia: bieganie, pływanie, fitness, przynajmniej 3–4 razy w tygodniu oraz spożywanie 5 porcji różnorodnych warzyw i owoców dziennie. Stosowanie się do tych zale- ceń uchroni nas także przed otyłością, która sprzyja roz- wojowi wielu nowotworów, tj. okrężnicy, piersi, trzonu macicy, nerki i gruczolakoraków przełyku. Szacuje się, że nawet 90 proc. nowotworów może być wywołanych czynnikami zewnętrznymi, w tym 30 proc. wynika ze stylu życia. Dlatego zachęcamy Polaków, aby zapoznali się z zaleceniami spisanymi w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem i dali sobie szansę na długie życie w zdrowiu. Określenie „prewencja pierwotna nowotwo- rów”, o którym tak często słyszymy, jest trudne, ale to nic innego, jak właściwe, zdrowe i mądre dla organizmu postępowanie każdego dnia.


Back to Top ↑