NIE PAL; JEŚLI JUŻ PALISZ, PRZESTAŃ. JEŚLI NIE POTRAFISZ PRZESTAĆ, NIE PAL PRZY NIEPALĄCYCH.

Ocenia się, że w krajach rozwiniętych 25-30% wszystkich zgonów z powodu nowotworów ma związek z paleniem tytoniu. Na podstawie badań prowadzonych w Europie, Japonii i Ameryce Północnej paleniu można przypisać 87-91% zachorowań na raka płuca u mężczyzn i 57-86% u kobiet. U obu płci odsetek zachorowań na raka przełyku, raka gardła i raka jamy ustnej, związanych z działaniem dymu tytoniowego bądź dymu tytoniowego w połączeniu z alkoholem, wynosi 43-60%. Znaczna część zachorowań na raka pęcherza moczowego i raka trzustki, a także pewna niewielka część zachorowań na raki nerki, żołądka, szyjki macicy oraz na białaczkę szpikową wiąże się przyczynowo z paleniem tytoniu. Obecnie obserwowane zachorowania na nowotwory tytoniozależne, ze względu na swój długi okres utajenia i niewystępowanie objawów, odzwierciedlają strukturę palenia tytoniu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Po zaprzestaniu palenia zwiększone ryzyko tytoniozależnych nowotworów złośliwych szybko się zmniejsza. Ewidentne korzyści zdrowotne obserwuje się już po 5 latach od zerwania z nałogiem i z każdym rokiem są one wyraźniejsze.
Palenie tytoniu powoduje również wiele innych chorób, przede wszystkim przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (często nazywaną przewlekłym zapaleniem oskrzeli), a także zwiększa ryzyko chorób serca i udaru mózgu. Wskaźnik umieralności wieloletnich palaczy w średnim wieku (35-69 lat) jest trzykrotnie większy niż osób w tym samym wieku nigdy niepalących. W przybliżeniu ocenia się, że połowa nałogowych palaczy, którzy zaczęli palić we wczesnym okresie życia, umrze z powodu konsekwencji tego nałogu. Połowa z nich umiera w średnim wieku (a więc żyją oni 20-25 lat krócej od osób niepalących); reszta w późniejszym wieku, co powoduje utratę 7-8 lat życia. Dysponujemy dziś pewnymi dowodami na to, że zaprzestanie palenia zanim się rozwinie nowotwór złośliwy lub inna poważna choroba, nawet w średnim wieku, znacznie zmniejsza ryzyko zgonu z powodu nałogu (tab. 7). Tak więc częstość rozpoczynania palenia tytoniu przez młodych ludzi będzie ważną determinantą chorobowości i umieralności w drugiej połowie XXI wieku, natomiast częstość zrywania z nałogiem przez obecnych palaczy zaważy na umieralności w najbliższych dziesięcioleciach. Ten właśnie aspekt wymaga pilnej uwagi osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w całej Europie.

Tabela 7. Zagrożenia dla palacza tytoniu 

Wielkie ryzyko, szczególnie wśród tych, którzy zaczęli palić jako nastolatki: jeśli nadal palą, około połowa umrze z tego powodu (ok. 1/4 w wieku średnim i ok. 1/4 w starszym).
Ci, którzy umrą z powodu palenia tytoniu w średnim wieku (35-69 lat), tracą 20-25 lat życia w stosunku do średniej życia osób niepalących.
W UE palenie tytoniu jest najpoważniejszą pojedynczą przyczyną zgonów. U osób niepalących, umieralność z powodu nowotworów spada powoli, umieralność z innych powodów spada szybko.
Większość umierających z powodu palenia tytoniu nie pali bardzo dużo.
Rzucenie palenia się opłaca: jeśli przestaniesz palić, zanim zachorujesz na nowotwór złośliwy lub inną poważną chorobę, nawet jeżeli to zrobisz dopiero w średnim wieku, unikniesz w
znacznym stopniu zwiększonego ryzyka śmierci z powodu palenia tytoniu; korzyści będą jeszcze większe, jeśli przestaniesz palić w młodym wieku


Tabelę przygotowano na podstawie: Peto R., Lopez A.D., Boreham J., Thun M., Heath C.: Mortality from smoking in developed countries 1950-2000. Oxford, Oxford Medical Publications, 1994

 
Dym tytoniowy wydychany przez palaczy do otoczenia – często określany jako „dym środowiskowy” (ang. environmental tobacco smoke – ETS) – stanowi przyczynę wymuszonego „biernego palenia” i niekorzystnie oddziałuje na oddychające nim osoby. Wiąże się między innymi z niewielkim wzrostem ryzyka raka płuca, a także chorób serca i dróg oddechowych; jest szczególnie szkodliwy dla małych dzieci. Palenie papierosów przez kobiety w ciąży zwiększa ryzyko porodu martwego, małej masy urodzeniowej i upośledzenia późniejszego fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka. Palenie tytoniu przy dziecku zwiększa u niego ryzyko zakażeń dróg oddechowych, rozwoju ciężkiej postaci astmy i nagłej śmierci niemowlęcia.
Największe zagrożenie stanowi palenie papierosów, jednak wdychanie dymu z cygar jest podobnie niebezpiecznie, a palenie cygar i fajki wiąże się z porównywalnym zagrożeniem rakami jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku. Ponadto silne dowody wskazują na to, że zarówno żuciu, jak i ssaniu tytoniu towarzyszy zwiększone ryzyko rozwoju choroby nowotworowej.
Ocenia się, że w latach 90. XX wieku z powodu palenia tytoniu na świecie umierało co roku 4 miliony osób, a ogółem w drugiej połowie XX wieku zmarło około 60 milionów. W większości krajów najgorsze skutki „epidemii” palenia tytoniu dopiero się ujawnią, szczególnie wśród kobiet w krajach rozwiniętych oraz w ogólnej populacji krajów rozwijających się. Kiedy dzisiejsi młodzi palacze osiągną wiek średni lub starszy, z powodu palenia tytoniu umierać będzie na świecie 10 milionów ludzi rocznie (3 mln w krajach rozwiniętych i 7 mln w krajach rozwijających się). Jeśli częstość palenia papierosów utrzyma się na obecnym poziomie, można się spodziewać, że około 500 milionów osób obecnej światowej populacji umrze z powodu palenia, w tym połowa w wieku średnim. Sytuacja w Europie jest szczególnie niepokojąca. UE jest drugim po Chinach producentem papierosów (odpowiednio: 749 mld sztuk w latach 1997/98 i 1675 mld w 1998 r.) i głównym ich eksporterem (400 mld). W Europie Środkowej i Wschodniej znacznie zwiększyła się liczba osób palących. Spośród 6 regionów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) największą konsumpcję produkowanych papierosów na jednego mieszkańca obserwuje się w Europie. Spełnienie celu strategicznego WHO – aby niepalący stanowili co najmniej 80% populacji – może na naszym kontynencie okazać się niemożliwe. W latach 1990-1994 nałogowi palacze stanowili w UE 34% wśród mężczyzn i 24% wśród kobiet. Odsetek palących kobiet był mniejszy w południowej części Europy, jednak i tam liczba palących kobiet się zwiększa, i można przypuszczać, że ta tendencja utrzyma się w następnym dziesięcioleciu. W przedziale 25-39 lat wskaźniki te są większe (55% mężczyzn i 40% kobiet), co może mieć potężny wpływ na przyszłą zachorowalność. Szczególnie niepokojące zjawisko w niektórych częściach Europy to duży odsetek palących lekarzy, a przecież ta grupa powinna stanowić wzór zdrowego stylu życia. W tej grupie palaczy należy podjąć natychmiastowe działania.
Stwierdzono, że na zmianę poziomu konsumpcji papierosów wpływają raczej działania na poziomie populacyjnym niż akcje adresowane do poszczególnych palaczy (np. programy indywidualnego rzucenia palenia). Działania takie, jak zakaz
reklamy wyrobów tytoniowych czy zwiększenie ceny papierosów wpływają przede wszystkim na poziom sprzedaży papierosów osobom młodym. W celu zmniejszenia skutków konsumpcji tytoniu zasadnicze znaczenie ma „polityka antynikotynowa”. Do jej zadań należy zarówno powstrzymywanie młodych ludzi od rozpoczęcia palenia, jak i pomoc palaczom w rozstaniu się z nałogiem. Jedynie kompleksowe i długofalowe działania mogą odnieść pożądany skutek. Polityka antynikotynowa powinna obejmować: zwiększenie opodatkowania wyrobów tytoniowych, całkowity zakaz bezpośredniej i pośredniej reklamy papierosów, tworzenie w miejscach publicznych stref wolnych od dymu tytoniowego, umieszczanie na eksponowanych miejscach opakowań produktów tytoniowych napisów ostrzegających przed skutkami palenia, ustalenie na niskim poziomie górnej dopuszczalnej granicy zawartości substancji smolistych w papierosach, prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości palenia tytoniu oraz działań zachęcających do zaprzestania palenia, i wreszcie – indywidualne działania lecznicze. Powszechna powinna się stać świadomość, że nikotyna jest substancją uzależniającą i niektórzy poważnie uzależnieni palacze wymagają pomocy lekarskiej w uwalnianiu się od nałogu.

Na znaczenie właściwego postępowania wskazują małe wskaźniki zapadalności na raka płuca odnotowane w krajach skandynawskich, gdzie we wczesnych latach 70. ubiegłego wieku wprowadzono centralną politykę antynikotynową zintegrowaną z lokalnymi programami. W Wielkiej Brytanii spożycie wyrobów tytoniowych zmniejszyło się od 1970 roku o 46%, a umieralność mężczyzn z powodu raka płuca stale się zmniejsza od 1980 roku, choć pozostaje nadal duża. We Francji po wprowadzeniu zawierającej regulacje antynikotynowe ustawy „loi Evin” w latach 1993-1998 zmniejszyło się spożycie wyrobów tytoniowych o 11%.

Sformułowana na podstawie powyższych doświadczeń pierwsza zasada „Europejskiego kodeksu walki z chorobami nowotworowymi” brzmi:
Nie pal. Palenie jest najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów.
Jeśli już palisz, przestań. Zaprzestanie palenia, zanim się rozwinie nowotwór złośliwy lub inna poważna choroba, znacznie zmniejsza ryzyko zgonu z powodu palenia tytoniu, nawet jeśli przestanie palić osoba w średnim wieku.
Jeśli nie potrafisz przestać palić, nie pal przy niepalących. Skutki zdrowotne Twojego palenia mogą także ponosić osoby z Twojego otoczenia.


Back to Top ↑