ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2012

15.11, Akcja na Krakowskim Przedmieściu przed UW i ASP rozpoczęła się o godz. 12 i trwała do godz. 17. Miejsce wybrano ze względu na bliskość dwóch wielkich uczelni wyższych stolicy. Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych. Akcji towarzyszyły występy orkiestry Komendy Stołecznej Policji, a także dzieci i młodzieży z Pałacu Młodzieży. Całość imprezy – jak co roku – poprowadził aktor Stanisław Jaskułka.

Innowacyjnym projektem był Hyde Park – po raz pierwszy można było podjąć publiczną debatę na temat palenia, uzależnienia, przemyśleń własnych dot. nałogu itp. który wbrew wszystkiemu jest bardzo trudnym i wstydliwym dla wielu uzależnionych od tytoniu.

Rozdawano ulotki i materiały informacyjne dotyczące szkodliwości palenia, leczenia uzależnienia a także materiały dotyczące zdrowego trybu życia, kodeks walki z rakiem.

W happeningu na Krakowskim Przedmieściu w sposób pośredni lub bezpośredni uczestniczyło, co najmniej dwadzieścia tysięcy osób. Z pomocy lekarzy dyżurujących w ulicznej poradni pomocy palącym skorzystało ponad 300 pacjentów, rozdano ponad 10 tysięcy różnego rodzaju ulotek, broszur i poradników dotyczących problemu palenia tytoniu. Wiele osób obserwowało działania artystyczne odbywające się na chodniku wokół namiotów. W sposób pośredni akcja wpłynęła także na osoby oczekujące na pobliskich przystankach komunikacji miejskiej oraz studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych. Informacja o akcji dotarła do mieszkańców Warszawy za pośrednictwem mediów.

Krakowskie Przedmieście wokół namiotów Poradni Pomocy Palącym został ogłoszony strefą wolną od dymu tytoniowego. Granicy strefy strzegli „strażnicy” uzbrojeni w antytytoniowe rekwizyty. Prowadzący informował o odbywającej się akcji i działaniach w poszczególnych stoiskach.

Akcji swojego wsparcia udzielili:

 • Pracownia Badań Przesiewowych Centrum Onkologii – Instytutu
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
 • Medyczne Studium Zawodowe nr 3 w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie (studenci ciechanowskiej uczelni od kilku lat włączają się aktywnie w działania antytytoniowe; studenci mierzyli ciśnienie tętnicze krwi, pojemność wydechową płuc (PEF), zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu, masę ciała i wzrost (z wyliczaniem BMI), a także udzielali porad na temat metod rzucania palenia, przedstawiali korzyści z niepalenia, ale zwracali też uwagę na możliwość wystąpienia wielu chorób związanych z nałogiem)
 • Aktorzy z teatru ulicznego „Akt” – działania interaktywne z przechodniami
 • Staromiejski Dom Kultury w Warszawie – pomoc techniczno logistyczna
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Pałac Młodzieży z Warszawy
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, promujący grupową terapię antytytoniowa

 

Z pomocy psychoterapeutów dyżurujących w ulicznej poradni pomocy palącym skorzystało ponad 300 pacjentów. Były to osoby dorosłe, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Podczas akcji można było bezpłatnie zmierzyć:

 • ciśnienie tętnicze
 • poziom cholesterol
 • poziom glukozy
 • poziom tlenku węgla

 

Wykonano 76 badań pomiaru cholesterolu we krwi, badań pomiaru glukozy we krwi i ciśnienia tętniczego. Odnotowano liczny udział mediów: prasy, radia i telewizji.


Back to Top ↑