Aktualności

Opublikowano poniedziałek, 18-05-2015

Światowy Dzień bez Tytoniu 2015: Zatrzymać nielegalny handel wyrobami tytoniowymi

Każdego roku w dniu 31 maja, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wraz z organizacjami partnerskimi organizuje obchody Światowego Dnia bez Tytoniu, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia zdrowotne związane z używaniem tytoniu oraz zachęcając do prowadzenia działań mających na celu jego ograniczanie. Ostatecznym celem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.

Zmniejszenie narażenia na dym tytoniowy wciąż jest najważniejszym działaniem dla zmniejszenia zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe. Szacunki epidemiologiczne wskazują, że w Polsce 50% przedwczesnych (w wieku 35-69 lat) zgonów nowotworowych u mężczyzn i 20% u kobiet jest spowodowanych paleniem tytoniu. U mężczyzn odsetek ten w ostatnich latach spada, u kobiet rośnie. Obecnie pali tytoń około 8 mln dorosłych Polaków (28% mężczyzn i 19% kobiet).

W 2015 roku WHO wzywa wszystkie kraje do współpracy na rzecz zatrzymania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi. Zjawisko to stanowi poważny globalny problem – nie tylko zdrowotny, ale także prawny i ekonomiczny. Na podstawie danych pochodzących m.in. z urzędów celnych szacuje się, że co najmniej 1 na 10 papierosów wypalanych na całym świecie pochodzi z nielegalnego źródła. Komisja Europejska ocenia, że handel nielegalnymi papierosami kosztuje Unię Europejską i jej państwa członkowskie ponad 10 miliardów Euro wskutek utraconego podatku akcyzowego i wpływów z opłat celnych.

Oficjalny komunikat WHO

who-logo-en
Back to Top ↑