TABELA 1.

Liczba zachorowań i zgonów z powodu wszystkich nowotworów złośliwych w Europie w 2000 r. według płci

 

n

Kraj Mężczyźni Kobiety
zachorowania zgony zachorowania zgony
UE Austria 16 161 10 105 15 495 9470
Belgia 26 468 16 697 21 480 12 151
Dania 11 364 8013 13 277 7531
Finlandia 9841 5700 9986 4958
Francja 149 004 92 541 108 132 59 296
Grecja 21 045 14 782 15 354 9171
Hiszpania 84 736 57 800 58 699 34 963
Holandia 34 119 21 425 31 852 17 296
Irlandia 6388 4086 6102 3621
Luksemburg 962 605 853 471
Niemcy 201 944 118 899 184 649 107 213
Portugalia 19 611 11 902 16 488 8706
Szwecja 20 653 11 626 20 227 10 250
Wielka Brytania 123 791 84 722 123 876 76 923
Włochy 141 738 91 397 119 029 65 021
UE 867 825 550 300 745 499 427 041
ESE Islandia 496 252 471 257
Norwegia 9870 5672 9285 4886
Szwajcaria 15 675 9822 13 258 7479
ESE 26 041 15 746 23 014 12 622
UE+ESE UE+ESE 893 866 566 046 768 513 439 663
Kraje przyjęte do UE w 2004 r. Cypr 1135 775 862 488
Czechy 23 582 15 856 21 572 12 465
Estonia 2482 1741 2422 1432
Litwa 5645 4300 5384 3265
Łotwa 3452 2796 3889 2482
Malta 626 426 617 328
Polska 68 165 47 101 61 391 35 163
Słowacja 9835 6775 8141 4670
Słowenia 3910 2774 3683 2232
Węgry 27 683 18 948 24 780 14 704
Kraje nowo przyjęte 146 515 101 492 132 741 77 229
Kraje oczekujące na przyjęcie do UE Bułgaria 14 122 9490 12 213 6793
Rumunia 32 817 22 383 29 984 15 977
Turcja 40 976 30 560 26 240 15 566
Kraje oczekujące 87 915 62 433 68 437 38 336
Inne Albania 3575 2192 2911 1371
Bośnia i Hercegowina 6078 3745 5377 2607
Chorwacja 10 201 7499 8383 4720
Jugosławia 17 903 10 146 15 742 7551
Macedonia 2449 1683 2039 1143
Bałkany 40 206 25 265 34 452 17 392
Kraje wschodnie Białoruś 16 854 11 603 13 256 7813
Federacja Rosyjska 240 809 170 132 229 475 131 573
Mołdawia 5250 3465 5181 2639
Ukraina 83 332 57 797 77 655 42 816
Kraje wschodnie 346 245 242 997 325 567 184 841

 

 

Źródło: Feraly J., Bray F., Pisani P., Parkin D.M. GLOBOCAN 2000: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, Version 1.0.
IARC CancerBases No. 5. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer 2001.
Szacunkowe dane dla wszystkich nowotworów złośliwych oprócz nowotworów skóry na rok 2000.
UE – Unia Europejska, EEA – Europejska Strefa Ekonomiczna


Back to Top ↑