TABELA 2.

Liczba zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego w Europie w 2000 r. według płci

 

n

Kraj Mężczyźni Kobiety
zachorowania zgony zachorowania zgony
UE Austria 2568 1407 2197 1353
Belgia 3121 1589 3073 1719
Dania 1674 1056 1647 1067
Finlandia 969 491 1091 549
Francja 18 313 8915 16202 8221
Grecja 1728 880 1570 839
Hiszpania 10502 5951 8664 5001
Holandia 4836 2254 4463 2210
Irlandia 1049 546 807 459
Luksemburg 122 64 129 70
Niemcy 30 359 14 929 30 454 17 342
Portugalia 3072 1461 2423 1211
Szwecja 2731 1234 2468 1219
Wielka Brytania 17 249 9341 15 924 9047
Włochy 17 841 8739 15 474 8034
UE 116 134 58 857 106 586 58 341
ESE Islandia 54 23 43 28
Norwegia 1427 812 1502 841
Szwajcaria 1787 1042 1713 907
ESE 3268 1877 3258 1776
UE + ESE UE + ESE 119 402 60 734 109 844 60 117
kraje przyjęte do UE w 2004 r. Cypr 89 44 83 43
Czechy 4325 2477 3130 1955
Estonia 250 147 299 185
Litwa 557 404 603 404
Łotwa 371 260 498 364
Malta 73 46 73 40
Polska 6916 3883 6411 3994
Słowacja 1578 885 1156 726
Słowenia 539 347 490 308
Węgry 4235 2420 3642 2314
kraje nowo przyjęte 18 933 10 913 16 385 10 333
kraje oczekujące na przyjęcie Bułgaria 2116 1202 1633 996
Rumunia 3220 1792 2669 1614
Turcja 2472 1599 1528 984
kraje oczekujące 7808 4593 5830 3594
inne Albania 436 238 314 169
Bośnia i Hercegowina 756 410 609 329
Chorwacja 1353 831 1038 615
Jugosławia 2231 1158 1850 987
Macedonia 216 137 172 110
Bałkany 4992 2774 3983 2210
kraje wschodnie Białoruś 1708 1008 1855 1080
Federacja Rosyjska 25 749 14 162 29 587 18 012
Mołdawia 656 350 576 334
Ukraina 9821 5392 9491 5704
Kraje wschodnie 37 934 20 912 41 509 25 130

 

 

źródło: Feraly J., Bray F., Pisani P., Parkin D.M. GLOBOCAN 2000: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, Version 1.0.
IARC CancerBases No. 5. Lyon, Francja: International Agency for Research on Cancer 2001
UE – Unia Europejska, ESE – Europejska Strefa Ekonomiczna


Back to Top ↑