TABELA 3.

Liczba zachorowań i zgonów z powodu raka płuca w Europie w 2000 r. według płci

 

Kraj Mężczyźni Kobiety
zachorowania zgony zachorowania zgony
UE Austria 2451 2487 889 866
Belgia 6256 5958 1055 968
Dania 1999 2182 1336 1349
Finlandia 1443 1630 450 400
Francja 22 910 21652 3833 3802
Grecja 5269 4855 898 834
Hiszpania 16 821 15 974 1552 1694
Holandia 7249 7092 2207 1968
Irlandia 941 922 538 515
Luksemburg 191 183 47 43
Niemcy 33 568 31 294 9403 8478
Portugalia 2474 2190 512 472
Szwecja 1737 1896 1058 1176
Wielka Brytania 23 708 24 433 13 423 13 231
Włochy 29 937 27 273 5689 5484
UE 156 954 150 021 42 890 41 280
ESE Islandia 58 54 47 45
Norwegia 1231 1135 649 524
Szwajcaria 2698 2334 745 654
ESE 3987 3523 1441 1223
UE + ESE UE + ESE 160 941 153 544 44 331 42 503
kraje przyjęte do UE w 2004 r. Cypr 283 257 49 44
Czechy 4905 4651 1181 1088
Estonia 606 560 138 126
Litwa 1273 1247 213 208
Łotwa 880 849 161 167
Malta 117 120 17 15

Polska 17 771 16 303 3948 3557
Słowacja 2100 1873 379 332
Słowenia 875 758 202 197
Węgry 6526 5943 2100 1887
kraje nowo przyjęte 35 336 32 561 8388 7621
kraje oczekujące na przyjęcie do UE Bułgaria 2968 2692 619 560
Rumunia 7352 6608 1510 1350
Turcja 10 418 95 968 1152 1056
Kraje oczekujące 20 738 105 268 3281 2966
inne Albania 1035 710 183 126
Bośnia i Hercegowina 1842 1238 366 247
Chorwacja 2682 2283 532 430
Jugosławia 5842 3495 1156 732
Macedonia 563 473 111 89
Bałkany 11 964 8199 2348 1624
kraje wschodnie Białoruś 4214 3526 487 429
Federacja Rosyjska 60 455 55 040 10 477 9507
Mołdawia 1027 918 214 191
Ukraina 19336 17537 3504 3162
kraje wschodnie 85 032 77 021 14 682 13 289

 

 

źródło: Feraly J., Bray F., Pisani P., Parkin D.M. GLOBOCAN 2000: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, Version 1.0.
IARC CancerBases No. 5. Lyon, Francja: International Agency for Research on Cancer 2001
UE – Unia Europejska, ESE – Europejska Strefa Ekonomiczna


Back to Top ↑