TABELA 4.

Liczba zachorowań i zgonów z powodu raka żołądka w Europie w 2000 r. wg płci

 

n

Kraj Mężczyźni Kobiety
zachorowania zgony zachorowania zgony
UE Austria 947 867 778 774
Belgia 982 777 664 588
Dania 352 323 219 196
Finlandia 445 402 355 324
Francja 5109 3825 2878 2498
Grecja 1113 848 733 568
Hiszpania 5708 213 3602 2869
Holandia 1498 1113 782 708
Irlandia 304 242 178 146
Luksemburg 40 32 29 26
Niemcy 10 900 8805 8627 7767
Portugalia 2235 1700 1485 1150
Szwecja 731 622 461 431
Wielka Brytania 6178 5101 3579 3199
Włochy 10 206 7742 7026 5525
UE 46 748 36 612 31 396 26 769
ESE Islandia 24 19 11 12
Norwegia 423 362 259 265
Szwajcaria 703 508 382 343
ESE 1150 889 652 620
UE + ESE UE + ESE 47 898 37 501 32 048 27 389
kraje przyjęte do UE w 2004 r. Cypr 58 44 38 29
Czechy 1145 978 896 780
Estonia 250 211 202 158
Litwa 619 540 450 346
Łotwa 394 349 335 273
Malta 35 35 19 15
Polska 5338 4471 2964 2491
Słowacja 642 535 397 322
Słowenia 312 277 186 196
Węgry 1794 1510 1319 1110
kraje nowoprzyjęte 10 587 8950 6806 5720
kraje oczekujące na przyjęcie do UE Bułgaria 1404 1180 921 777
Rumunia 3267 2731 1654 1396
Turcja 2785 2382 1655 1412
kraje oczekujące 7456 6293 4230 3585
inne Albania 264 188 138 102
Bośnia i Hercegowina 456 317 271 195
Chorwacja 902 718 538 431
Jugosławia 1261 794 761 513
Macedonia 370 267 192 134
Bałkany 3253 2284 1900 1375
kraje wschodnie Białoruś 2913 2046 1935 1416
Federacja Rosyjska 34 714 28 785 25 298 21 313
Mołdawia 546 449 328 276
Ukraina 10 441 8657 6510 5493
kraje wschodnie 48 614 39 937 34 071 28 498

 

 

źródło: Feraly J., Bray F., Pisani P., Parkin D.M. GLOBOCAN 2000: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, Version 1.0.
IARC CancerBases No. 5. Lyon, Francja: International Agency for Research on Cancer 2001
UE – Unia Europejska, ESE – Europejska Strefa Ekonomiczna.


Back to Top ↑