TABELA 5.

Liczba zachorowań i zgonów z powodu raka stercza (mężczyźni) i raka piersi (kobiety) w Europie w 2000 r.

 

Kraj Rak stercza (mężczyźni) Rak piersi (kobiety)
zachorowania zgony zachorowania zgony
UE Austria 3102 1216 4359 1754
Belgia 5128 1881 6813 2512
Dania 1422 1069 3648 1412
Finlandia 2923 785 3272 834
Francja 28 342 10 104 37 193 11 529
Grecja 2273 1240 4254 1660
Hiszpania 8954 5803 14 934 6381
Holandia 6745 2486 10 880 3711
Irlandia 1177 547 1711 666
Luksemburg 168 58 237 89
Niemcy 37 904 13 348 51 710 19 149
Portugalia 3086 1541 4324 1596
Szwecja 6156 2508 6012 1528
Wielka Brytania 21 302 10 062 34 815 14 415
Włochy 14 197 7105 32 037 11 902
UE 142 879 59 753 216 199 79 138
ESE Islandia 142 32 123 70
Norwegia 2449 1063 2334 812
Szwajcaria 3437 1672 4071 1682
ESE 6028 2767 6528 2564
UE + ESE UE + ESE 148 907 62 520 222 727 81 702
kraje przyjęte do UE w 2004 r. Cypr 111 60 247 93
Czechy 2695 1186 4598 1976
Estonia 343 138 516 228
Litwa 709 363 1123 582
Łotwa 316 191 839 385
Malta 73

37 200 91
Polska 5920 2708 12 648 4980
Słowacja 922 465 1737 761
Słowenia 465 267 929 360
Węgry 2925 1370 5579 2384
kraje nowo przyjęte 14 479 6785 28 416 11 840
kraje oczekujące na przyjęcie do UE Bułgaria 1450 665 2961 1194
Rumunia 3076 1417 7107 2767
Turcja 1737 1050 6123 2751
kraje oczekujące 6263 3132 16 191 6712
inne Albania 204 129 757 258
Bośnia i Hercegowina 335 221 1373 490
Chorwacja 740 535 2024 825
Jugosławia 958 593 3890 1399
Macedonia 160 88 500 219
Bałkany 2397 1566 8544 3191
kraje wschodnie Białoruś 1096 518 2945 1160
Federacja Rosyjska 12 869 5553 52 185 19 843
Mołdawia 273 113 1490 523
Ukraina 5159 2195 19 722 7472
kraje wschodnie 19 397 8379 76 342 28 998

 

 

źródło: Feraly J., Bray F., Pisani P., Parkin D.M. GLOBOCAN 2000: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, Version 1.0.
IARC CancerBases No. 5. Lyon, Francja: International Agency for Research on Cancer 2001
UE – Unia Europejska, ESE – Europejska Strefa Ekonomiczna


Back to Top ↑