Aktualności

Opublikowano środa, 10-12-2014

Tytoń głównym zabójcą Polaków

Papierosy zjadają Cię żywcem.  Palenie zżera organy i tkanki twojego ciała. Serce, płuca, usta, zęby i gardło. Nawet mózg. Rzuć palenie już dziś. Zadzwoń pod numer 801 108 108, aby uzyskać informację i pomoc.

Tytoń jest głównym zabójcą Polaków. Prawie trzykrotny wzrost konsumpcji papierosów po II wojnie światowej spowodował, że palenie tytoniu stanowi od ponad 40 lat największą przyczynę umieralności dorosłej ludności Polski. W latach 70. i 80. Polacy należeli do największych konsumentów papierosów na świecie. Szacuje się, że w 2010 r. palenie tytoniu przyczyniło się do śmierci ok. 67 tys. Polaków (51 tys. mężczyzn i 16 tys. kobiet), w tym 38 tys. stanowiły zgony przedwczesne (między 35 a 69 r.ż.). Liczba Polaków umierających na choroby odtytoniowe jest 14 razy wyższa od liczby ginąych w wypadkach drogowych. Szacuje się, że od początku lat 50-tych z powodu palenia umarło w Polsce co najmniej 2,5 mln osób!

Palenie tytoniu skraca życie o wiele lat. Palący Polacy w średnim wieku tracą 22 lata życia, osoby starsze (powyżej 70 r.ż.) – około 8 lat. Palenie jest jedną z głównych przyczyn tego, że Polacy żyją krócej niż mieszkańcy 15 krajów „starej” Unii Europejskiej.

Odsetek przedwczesnych zgonów odtytoniowych jest szczególnie wysoki wśród mężczyzn. Wśród mężczyzn w średnim wieku stanowiły one w 2010 r. 38% wszystkich zgonów. 9 na 10 zgonów na raka płuca, co drugi zgon na wszystkie nowotwory i na nienowotworowe choroby układu oddechowego oraz co trzeci na choroby układu krążenia jest spowodowany paleniem.  Na szczęście, z powodu obserwowanego od początku lat 80-tych spadku częstości palenia wśród mężczyzn, proporcja i liczba zgonów odtytoniowych u mężczyzn systematycznie się zmniejsza. W połowie lat 90. ok. 45 tys. mężczyzn w średnim wieku (42%) umierało co roku na choroby odtytoniowe, dziś aż o 15 tys. mniej. Zmiany te najlepiej obrazuje spadek umieralności na raka płuca, chorobę prawie wyłącznie wynikającą z palenia papierosów. U mężczyzn w młodym (20-44 lata) i średnim wieku (45-64 lata) umieralność na raka płuca spada gwałtownie już od początku lat 90., u starszych mężczyzn współczynniki umieralności na raka płuca przestały od tego czasu rosnąć. U młodych mężczyzn poziom zgonów na raka płuca powoli zaczyna się zbliżać do średniej w krajach unijnych.

Choć odsetek zgonów odtytoniowych jest u kobiet wciąż znacznie mniejszy niż u mężczyzn, to jest ich niemało. W 2010 r. co piąta kobieta w średnim wieku umarła z powodu palenia tytoniu. To ok. 8 tys. zgonów rocznie. Palenie tytoniu przez kobiety w tym wieku jest odpowiedzialne za 81% zgonów na raka płuca i za co piąty zgon nowotworowy. Przyczynia się do co czwartego zgonu z powodu chorób układu krążenia oraz odpowiada za 43% zgonów na choroby układu oddechowego. Polskie kobiety coraz częściej umierają na choroby wynikające z palenia tytoniu. W połowie lat 50. było to jedynie 200 kobiet, dziś prawie 40 razy więcej. W ciągu ostatnich dwudziestu lat proporcja zgonów odtytoniowych u kobiet w średnim wieku podwoiła się (z 10% w 1990 r. do 20% w 2010 r.). Od paru lat rak płuca jest w Polsce najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u kobiet, częstszą niż rak piersi. Ale i wśród kobiet widać pierwsze oznaki pozytywnych zmian. Znaczny spadek częstości palenia wśród młodych kobiet (w wieku 20-40 lat), który notuje się od początku lat 80-tych jest główną przyczyną zatrzymania wzrostu umieralności na raka płuca w tej grupie wiekowej.
Back to Top ↑