Venulet 2011 – rejestracja

Zapraszamy do rejestracji na konferencję

Sekretariat konferencji
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

p. Janusz Marek Jaworski, p. Jakub Łobaszewski, p. Joanna Szwechowicz
tel. (22) 643-92-34; 644-48-06,
fax (22) 643-92-34
e-mail: canepid@coi.waw.pl

Opłaty za udział w konferencji:
•    uczestnicy – 150 zł
•    studenci – 50 zł

 

Z opłaty zwolnieni są aktywni uczestnicy (wykładowcy). 

Organizatorzy Konferencji wystawią faktury za udział w Konferencji (należy w karcie zgłoszenia podać dane do wystawienia faktury).

Opłata za udział w Konferencji obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad i kolację w dniu 8 grudnia 2011; obiad w dniu 9 grudnia 2011.

Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.
Proponujemy Państwu skorzystanie z usług Hotelu Szkoleniowego Ursynów, mieszczącego się na terenie Centrum Onkologii. Rezerwacji można dokonać na stronie www.hotelursynow.pl.

Hotel Szkoleniowy Ursynów
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Tel. (22) 546-21-77
Tel./Fax (22) 643-91-87
hotel@hotelursynow.pl

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do 15 listopada 2011 roku w formie elektronicznej na adres: canepid@coi.waw.pl, bądź faxem na numer 22-643-92-34

Zapraszamy wszystkich do prezentacji prac w sesji posterowej.
Streszczenia prac należy przysyłać na adres: canepid@coi.waw.pl do dnia 8 listopada 2011 r.

Wymagania ogólne dotyczące zgłaszanych prac:

Zasady redagowania tekstu streszczenia: Objętość: 1 strona formatu A4; marginesy: 2,5 cm; interlinia 1,5 cm; czcionka: Times New Roman 12. Tekst powinien być przygotowany w edytorze WORD 6.0 lub wyższym.
Układ pracy:
1.    Tytuł pracy
2.    Imię i nazwisko autora (autorów) z podkreśleniem osoby referującej
3.    Pełna nazwa zakładu pracy
4.    Tekst streszczenia w formie strukturalnej: 1) wprowadzenie, 2) cel, 3) materiał i metody, 4) wyniki, 5) wnioski
5.    Słowa kluczowe (maks. 5)

 

W przypadku prezentacji pracy w formie plakatu, jego rozmiar nie powinien przekraczać 84 cm szerokości i 118 cm wysokości.

 

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa 


Back to Top ↑ Casino online games play poker discover more at - no deposit craps no download roulette