Aktualności

Opublikowano piątek, 05-12-2014

Wpływ biernego narażenia na dym tytoniowy na zdrowie

Papierosy zjadają Cię żywcem.  Palenie zżera organy i tkanki twojego ciała. Serce, płuca, usta, zęby i gardło. Nawet mózg. Rzuć palenie już dziś. Zadzwoń pod numer 801 108 108, aby uzyskać informację i pomoc.

Papierosy pożerają żywcem także osoby narażone na wdychanie dymu tytoniowego. Badania epidemiologiczne wskazują, że bierne wdychanie dymu tytoniowego stanowi jedną z głównych przyczyn przedwczesnej umieralności dorosłych. W raporcie Naczelnego Lekarza Stanów Zjednoczonych ocenia się, że stanowi szóstą w kolejności przyczynę zgonów w tym kraju. Na świecie z powodu biernego palenia umiera 600 tys. osób, 172 tys. w Europie. Szacunki z 2002 r. pokazały, że w 25 krajach Unii Europejskiej liczba zgonów spowodowanych biernym narażeniem na dym tytoniowy (u palaczy i niepalących) sięga prawie 80 tys., z czego ponad 70 tys. związanych jest z narażeniem w domu, a 7 tys. w pracy. Większość zgonów (prawie 50 tys.) przypisanych biernemu paleniu ma miejsce przed ukończeniem 65 r.ż.; 32 tys. to zgony na niedokrwienną chorobę serca, 28 tys. na udar mózgu, 13 tys. jest spowodowanych rakiem płuca, a ponad 5 tys. przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. W ogólnej liczbie zgonów wynikających z biernego narażenia na dym tytoniowy, ponad 19 tys. dotyczy osób niepalących.

Te same badania wskazują, że w Polsce z powodu biernego palenia w 2002 r. zmarło ok. 9 tys. osób, z czego prawie 5 tys. stanowiły zgony przed 65 r.ż., ponad 8 tys. wynikało z narażenia na dym tytoniowy w domu, a prawie 2 tys. dotyczyło osób niepalących. Bierne palenie przyczynia się co roku w Polsce do 3,5 tys. zgonów z powodu udaru mózgu, 3,4 tys. z powodu niedokrwiennej choroby serca i 1,4 tys. z powodu raka płuca.  Roczna liczba zgonów w Polsce przypisanych biernemu paleniu jest prawie dwukrotnie większa niż zgonów w wypadkach drogowych.

Lista schorzeń spowodowanych biernym narażeniem na dym tytoniowy jest długa. Bierne palenie o 15% podwyższa ryzyko przedwczesnego zgonu, dwukrotnie zwiększa ryzyko raka płuca, np. u niepalących kobiet narażonych na dym tytoniowy w domu. U biernych palaczy rośnie ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawału serca, częściej występują i mają cięższy przebieg ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego, w tym astma oskrzelowa, bronchit, rozedma płuc. Poważnie wzrasta ryzyko wielu schorzeń alergicznych, w tym ataku astmy nawet przy niewielkiej dawce dymu. Przeprowadzone w ostatnich latach badania epidemiologiczne pokazały, że na ryzyko wystąpienia niektórych z tych chorób, np. ataków astmy narażone są także osoby niepalące pracujące w miejscach zanieczyszczonych dymem tytoniowym.

Bierne narażenie na dym tytoniowy jest najpoważniejszym czynnikiem zagrożenia zdrowia płodu i dzieci od urodzenia do 4-5 r.ż. Palenie tytoniu przez matki w okresie ciąży prowadzi do poważnych zaburzeń rozwoju wewnątrzmacicznego dziecka:  niższej masy urodzeniowej noworodka, zespołu nagłej śmierci noworodka, wzrostu ryzyka porodu przedwczesnego, wzrostu ryzyka powikłań ciąży oraz zgonu okołoporodowego, nasilenia objawów niektórych chorób odtytoniowych u dziecka (np. zapalenia płuc, astmy oskrzelowej, zapalenia ucha środkowego). Do większości tych chorób prowadzi także palenie tytoniu w obecności małych dzieci. Dzieci matek palących w okresie ciąży po urodzeniu mają objawy uzależnienia od tytoniu, a dzieci matek, które zaprzestały palenia przed porodem objawy głodu nikotynowego. U takich dzieci rośnie również ryzyko, że jako nastolatki lub osoby dorosłe będą aktywnie paliły tytoń, a zatem częściej chorowały na choroby odtytoniowe. Niektóre spośród szkód zdrowotnych spowodowanych biernym narażeniem dzieci na dym tytoniowy w okresie płodowym i szybkiego rozwoju po urodzeniu mogą mieć konsekwencje epigenetyczne (np. ADHD), a w wyniku uszkodzenia DNA pojawiać się także w kolejnych pokoleniach.
Back to Top ↑