XIV KONFERENCJA IM. PROF. FRANCISZKA VENULETA – PREZENTACJE


Barbara Moskalewicz – Działalność Antytytoniowa

Dorota Lewandowska – Cytyzyna – ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej
Jolanta Kotowska – Efekty rzucania palenia przez młodzież Dolnego Śląska
Obywatelska Koalicja „Tytoń albo zdrowie” – Kampania Społeczna
Małgorzata Łuniewska – Działania edukacyjne podejmowane przez resort Obrony Narodowej
Magdalena Petryniak – Zakaz palenia: budowanie poparcia wśród branży gastronomicznej i społeczeństwa
W.Zielińska-Danch, M.Ł.Goniewicz,J.Czogała,A.Sobczak – Zmiany postaw młodzieży polskiej wobec zakazu palenia w miejscach publicznych
Kampania „Rzuć palenie razem z nami” – zdjęcia
Stanisław Laskus – Udział Policji Stołecznej w realizacji zadania ochrony zdrowia przed skutkami palenia tytoniu
Stanisław Laskus – Udział Policji Stołecznej w realizacji zadania ochrony zdrowia przed skutkami palenia tytoniu – zdjęcia
Witold Zatoński – Ograniczenie skutków zdrowotnych palenia najważniejszym strategicznym celem polityki zdrowia
J.Skowron, W.Motylewska-Reczek – Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT.
Małgorzata Zagroba – Wydział Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie
Witold Zatoński – Stan zagrożenia paleniem tytoniu w Polsce
Anna Matyszkiewicz – Realizacja programów edukacji antytytoniowej skierowanych do dzieci i młodzieży
Marianna Charzyńska-Gula – Edukacja antytytoniowa w środowiskowym programie edukacji zdrowotnej
T.Zdrojewski, M.Rutkowski, P. Bandosz – Epidemiologia palenia papierosów oraz innych czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce
Bogdan Bednarski – Przemyt i nielegalny handel wyrobami tytoniowymi
Janusz Szymborski – Społeczne wymiary działalności antytytoniowej w latach 1991-2011
U.Dudziak, A.Dudziak, J.Lis – Profilaktyka palenia tytoniu w ocenie maturzystów
Łukasz Balwicki – Alternatywy dla papierosów – uwarunkowania zażywania innych wyrobów dostarczających nikotynę
Sergiusz Nikołajczuk – Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych w budżecie państwa w latach 1999 – 2010
Anna Dzielska – Badania HBSC i CHIP-AE jako źródła danych o rozpowszechnieniu i uwarunkowaniach palenia tytoniu przez młodzież w Polsce
Anna Kozieł – Ekonomiczne aspekty używania tytoniu
Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe
Ewa Kleszczewska – Analiza postaw przyzwolenia na używanie substancji psychoaktywnych studentów wybranych uczelni z Suwałk, Białegostoku, Grodna i Brześcia


Back to Top ↑