Aktualności

Opublikowano poniedziałek, 04-11-2013

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Franciszka Venuleta: „Tytoń albo Zdrowie”

Szanowni Państwo,

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie oraz Katedra i Zakład Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2013 roku organizują XVI Ogólnopolską Konferencję Naukową im. Profesora Franciszka Venuleta: „Tytoń albo Zdrowie”. Spotkanie organizowane jest w ramach zadania: „Prewencja pierwotna nowotworów” Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia.

Konferencja będzie kontynuacją społecznej debaty na temat głównych kierunków strategii ograniczania skutków zdrowotnych palenia tytoniu w Polsce.

Rak płuca jest od kilku lat głównym zabójcą nowotworowym Polaków. Zjawisko to dotyczy coraz bardziej polskich kobiet. Od początku lat 60. częstość raka płuca zwiększyła się u polskich kobiet około 3 razy. Chcę przypomnieć, że rak płuca występuje prawie wyłącznie u palaczy tytoniu.   Tymczasem Polska jest jednym z nielicznych krajów, które sprzeciwiają się dyrektywie europejskiej w sprawie zakazu sprzedaży tzw. slimów i mentoli, czyli papierosów kierowanych przez przemysł tytoniowy właśnie do kobiet i dzieci.

W tym roku podjęta zostanie dyskusja na temat coraz bardziej znaczącego zjawiska jakim jest rosnąca popularność nowych sposobów podawania nikotyny, tj. urządzeń o atrakcyjnej marketingowej nazwie – elektroniczne papierosy.

Zostanie przedstawiony również problem chorób odtytoniowych jako głównej przyczyny zgonów u osób chorujących na AIDS. W obliczu coraz lepszych możliwości leczenia pacjentów zakażonych wirusem HIV oraz wyjątkowej częstości palenia w tej populacji, głównym problemem staje się ich umieranie nie z powodu AIDS, a właśnie chorób odtytoniowych.

Kolejne zagadnienie, które chcielibyśmy przedyskutować to udział środowiska polskich pielęgniarek w leczeniu zespołu uzależnienia od tytoniu ze szczególnym uwzględnieniem roli organizacji zrzeszających pielęgniarki.

Zapraszamy również Państwa jak co roku do zgłaszania swoich prezentacji ustnych do sesji otwartej na temat działań lokalnych, które prowadzą Państwo w swoich miejscach zamieszkania i pracy bądź przygotowania plakatów na sesję posterową.

Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcieliby Państwo przyjąć zaproszenie do udziału
w konferencji.

Szczegóły uzupełniane na bieżąco znajdują się na stronie www.venulet.viamedica.pl. Rejestracji można również dokonać na stronie internetowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Witold Zatoński

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Back to Top ↑ Купить недвижимость на сайте superxata.ru Вся недвижимость в одном месте