PPN_Zasada_10

10. Zalecenia dla kobiet

Jeśli możesz, karm swoje dziecko piersią

Badania naukowe potwierdzają bez żadnych wątpliwości, że dłuższy okres karmienia piersią wiąże się z niższym ryzykiem zachorowania na raka piersi, zarówno przed jak i po menopauzie.

 
Jak karmienie piersią chroni przed rakiem?

 
Każdy kolejny poród przed 30.rokiem życia oraz związany z nim okres karmienia piersią obniża ryzyko zachorowania na raka piersi. Analiza danych z badań przeprowadzonych w 30 krajach obejmujących 50 tys. kobiet wykazało, że ryzyko zachorowania na raka piersi maleje o ok. 4 proc., jeżeli matka karmi piersią przez 12 miesięcy po pierwszym porodzie. Każdy następny poród i przypadające nań 12 miesięcy karmienia piersią obniża to ryzyko o kolejne 7 proc.

 
Jakie jeszcze korzyści daje karmienie piersią?

Matka
Karmienie piersią może ułatwiać powrót do masy ciała sprzed ciąży i dawnego tempa przemiany materii. Badanie przeprowadzane w Wielkiej Brytanii pokazało, że średnia wartość współczynnika masy ciała BMI (ang. Body Mass Index) była niższa wśród kobiet, które karmiły piersią. Inne badania przeprowadzone w Ameryce Północnej wykazały, że dłuższy okres laktacji powiązany jest z mniejszą zapadalnością na zaburzenia metaboliczne (tzw. zespół metaboliczny) w późniejszym okresie życia matki.

Dziecko
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca karmienie piersią jako jedyny sposób żywienia dziecka przez pierwsze sześć miesięcy życia. Mleko matki zawiera wszystkie niezbędne noworodkowi składniki odżywcze, a ponadto chroni przed chorobami. Dzieci karmione piersią rzadziej są hospitalizowane w wyniku biegunek i infekcji dolnych dróg oddechowych. Zapobieganie infekcjom jest możliwe dzięki obecnym w mleku matki czynnikom bakteriobójczymi i przeciwzapalnym, hormonom, enzymom trawiennym oraz modulatorom odporności.

Ogranicz stosowanie hormonalnej terapii zastępczej

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) stanowi szczególny typ leczenia, polegający na przyjmowaniu hormonów płciowych przez kobiety w okresie menopauzy. Badania prowadzone na początku XXI wieku, wykazały, że stosowanie HTZ może być związane ze zwiększonym ryzykiem udaru i choroby niedokrwiennej serca. Obecnie uważa się, że HTZ powinna być stosowana jedynie jako krótkoterminowa terapia łagodząca dolegliwości związane z menopauzą.

Jeżeli zdecydowałaś się na rozpoczęcie HTZ, leczenie powinno trwać jak najkrócej, a dawki leków powinny być jak najniższe.

Czy HTZ zwiększa ryzyko raka piersi?

Istnieją wystarczające dowody na to, że ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta w wyniku stosowania łączonej terapii estrogenowo-progestagenowej. W przypadku terapii opartej wyłącznie na estrogenie, wyniki badań nie są jednoznaczne.

Ryzyko zachorowania na raka piersi podczas terapii HTZ:

  • jest wyższe u kobiet, które rozpoczęły stosowanie HTZ we wczesnym etapie menopauzy,
  • wzrasta, gdy HTZ trwa kilka lat,
  • maleje w ciągu kilku lat po jej zakończeniu.

Jakie jeszcze zagrożenia niesie HTZ?

Stosowanie estrogenowej terapii zastępczej związane jest ze zwiększonym ryzykiem nowotworów błony śluzowej macicy oraz jajnika. W przypadku terapii estrogenowo-progestagenowej dane dotyczące jej wpływu są niejednoznaczne i wymagają dalszych badań.


Back to Top ↑