ZGONY Z POWODU CHORÓB ZWIĄZANYCH Z PALENIEM TYTONIU WEDŁUG KRAJÓW

Australia
Austria
Białoruś
Belgia
Bułgaria
Kanada
Chorwacja
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Węgry
Irlandia
Włochy
Japonia
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Malta
Macedonia
Mołdawia
Holandia
Nowa Zelandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja
Serbia i Czarnogóra
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Ukraina
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone

Grupy krajów:

Wszystkie kraje rozwinięte
EU25 Unia Europejska
EU15 Unia Europejska
EU10 Unia Europejska
Azja środkowa:
  • Armenia
  • Azerbejdżan
  • Georgia
  • Kazahstan
  • Kirgistan
  • Tadżykistan
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan

Back to Top ↑