Znaczenie żywienia, masy ciała i aktywności fizycznej w rozwoju i prewencji nowotworów

Konferencja nt. Programu Prewencji Pierwotnej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – 04.12.2006

Mirosław Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie


Back to Top ↑