Edukacja

Deaths from smoking
Internetowa wersja krążka CD pt. „Deaths from smoking” prezentującego europejskie dane dotyczące wpływu palenia tytoniu na zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem związku palenia z występowaniem chorób nowotworowych.

Broszury i prezentacje
Prezentacje dotyczące problematyki profilaktyki chorób nowotworowych. Można je przeglądać bezpośrednio na stronie WWW lub pobrać do dalszego wykorzystania.

Poradniki
Do pobrania materiały pomocne przy organizacji kampanii promujących zdrowy styl życia i postawy prozdrowotne.

Słownik
Słownik terminów fachowych używanych w serwisie.

Materiały audiowizualne
Materiały audiowizualne z konferencji naukowych, wywiady, filmy edukacyjne.

Galeria
Multimedia, ilustracje i wszelkie przejawy sztuk pięknych związane z propagowaniem zdrowego trybu życia i walki z chorobami nowotworowymi. Zainteresowanych artystów zapraszamy do współpracy. Kontakt mailowy: redakcja@kodekswalkizrakiem.pl

Przegląd prasy
Przegląd prasy fachowej i popularnej – informacje, doniesienia, poradniki oraz wycinki z prasy krajowej i zagranicznej. Materiały udostępnione dzięki życzliwości Redakcji czasopism i gazet.


Back to Top ↑