Aktualności

Opublikowano poniedziałek, 25-04-2016

NOWY TERMIN zgłaszania prac na konkurs „Europejski tydzień walki z rakiem 2016”

Zakład Epidemiologii Centrum Onkologii-Instytutu zaprasza wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie w Polsce do uczestnictwa w konkursie dla młodzieży pod nazwą „Europejski tydzień walki z rakiem 2016”, organizowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (Association of European Cancer Leagues (ECL).

UWAGA! Z uwagi na ogromne zainteresowanie konkursem, przedłużono termin zgłaszania prac do 15 maja 2016 roku!

W ramach konkursu, zespoły liczące od 3 do 5 uczniów w wieku od 8 do 18 lat mogą zgłaszać opracowane przez siebie infografiki dotyczące zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Infografika może być przygotowana w dowolnym języku, w formie prezentacji multimedialnej, plakatu, ulotki lub filmu. Każdy zespół może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody w postaci tabletów (m.in. iPAD mini).

Oceniane będą:

  • kreatywność i oryginalność projektu;
  • zgodność informacji zawartych w pracy konkursowej z 12 nowymi zaleceniami Europejskiego kodeksu walki z rakiem (zapoznaj się z nowymi zaleceniami Kodeksu);
  • siła przekazu pracy konkursowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • umieszczenie w pracy logotypu Europejskiego kodeksu walki z rakiem (pobierz plik z logotypem);
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz formularz). Formularz musi być podpisany przez nauczyciela, dyrektora szkoły lub inną osobę dorosłą sprawującą nadzór nad uczniami przygotowującymi pracę. Formularz stanowi potwierdzenie, że praca została wykonana wyłącznie przez zgłaszających ją uczniów i zaświadcza przekazanie praw do wykorzystywania pracy konkursowej w ramach działalności statutowej ECL.

Gotowe prace konkursowe (jako załącznik lub link do filmu lub pliku do pobrania umieszczony w treści wiadomości e-mail) oraz wypełniony formularz należy wysłać na adres e-mail: ECAC@europeancancerleagues.org

Prosimy także o przesłanie kopii wiadomości z pracą konkursową na adres e-mail: prewencjapierwotna@coi.pl

Zapraszamy do obejrzenia prac, które zostały nagrodzone w ubiegłych latach: LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej ECL, pod adresem: http://ewaccompetition2016.weebly.com
Back to Top ↑